All prizes are worth up to 30,000 USD, including cash, presents, training programs in Vietnam &
A 10-DAY TRIP TO SWITZERLAND
Qualifying round 12/04 – 05/06
Semi-final round 19/06 – 19/07
Final round 19/07 – 08/08

Business Canvas Model – The Key To Your Business’ Success

[Vietnamese Below]

Business Canvas Model (BCM) is a modern business model building tool designed by Alexander Osterwalder and Yves Pigneur.

Let’s find out why BCM is the answer to the question of how to get a complete picture of the business you are building.

 1. Customer Segments: Which classes are you creating values for? Who is your most important customer?
 2. Value Propositions: What core value do you deliver to the customer? Which customer needs are you satisfying?
 3. Distribution Channels: Through which channels that your customers want to be reached? Which channels work best? How much do they cost? How can they be integrated into your and your customers’ routines?
 4. Customer Relationship: What relationship that the target customer expects you to establish? How can you integrate that into your business in terms of cost and format?
 5. Revenue Stream: For what value are your customers willing to pay? What and how do they recently pay? How would they prefer to pay? How much does every revenue stream contribute to the overall revenues?
 6. Key Activities: What key activities does your value proposition require? What activities are important the most in distribution channels, customer relationships, revenue stream…?
 7. Key Resources: What key resources does your value proposition require? What resources are important the most in distribution channels, customer relationships, revenue stream…?
 8. Key Partners: Who are your key partners/suppliers? What are the motivations for the partnerships?
 9. Cost Structure: What are the most cost in your business? Which key resources/ activities are the most expensive?

Focus, concise, easy to control and manage, BMC has become a powerful tool that helps both startups and businesses to form smart, concrete and successful strategies.


BUSINESS CANVAS MODEL – CHÌA KHÓA THÀNH CÔNG CỦA DOANH NGHIỆP

Business Canvas Model (BCM) là một công cụ xây dựng mô hình kinh doanh hiện đại được thiết kế bởi Alexander Osterwalder và Yves Pigneur.

Hãy cùng tìm hiểu vì sao BCM chính là chìa khoá để có được bức tranh toàn cảnh về ý tưởng doanh nghiệp mà bạn đang xây dựng.

BCM sở hữu 9 thành tố chính nhằm trực quan hóa ý tưởng kinh doanh hay chiến lược cho từng doanh nghiệp:

 1. Phân khúc khách hàng: Phân khúc khách hàng mà doanh nghiệp đang nhắm tới cần được xác định rõ, là Thị trường đại trà; Thị trường khe; Thị trường phân khúc; hay Nền tảng đa diện? Bên cạnh đó, cần xác định lượng khách hàng đang có trong mỗi phân khúc nhắm tới.
 2. Mục tiêu giá trị: Hay câu hỏi “ý tưởng này khác biệt gì với ý tưởng đối thủ cạnh tranh?” và “Khách hàng cảm nhận được giá trị gì từ những sản phẩm, dịch vụ doanh nghiệp mang lại?”
 3. Kênh phân phối và truyền thông: Kênh khác nhau mang tới chức năng khác nhau. Cần chỉ rõ doanh nghiệp đã, đang và sẽ dùng kênh nào để: Nâng cao nhận thức của khách hàng; Giúp khách hàng đánh giá giá trị; Cho phép khách hàng mua (trực tuyến hay tại cửa hàng v..v);…
 4. Quan hệ khách hàng: Duy trì quan hệ với khách hàng thông qua hỗ trợ trực tiếp cá nhân hay hỗ trợ đặc biệt? Để khách hàng tự phục vụ? Dịch vụ tự động hóa? Duy trì cộng đồng hay cùng nhau tạo ra giá trị mới?
 5. Nguồn doanh thu: Yếu tố quan trọng đảm bảo tính bền vững của mô hình kinh doanh. Cần chỉ rõ các nguồn doanh thu đó đến từ đâu, bao nhiêu và chiếm tỉ trọng như thế nào trong từng thời kỳ.
 6. Nguồn lực chính: Tài sản con người, giải pháp kỹ thuật, sở hữu trí tuệ, tài chính v..v đều là những nguồn lực quan trọng của doanh nghiệp.
 7. Hoạt động chính: Những hoạt động chính để vận hành một mô hình kinh doanh. Những tuyên bố về giá trị của doanh nghiệp, kênh để truyền tải giá trị, quan hệ khách hàng và những nhân tố thuộc dòng doanh thu đang tác động đến hoạt động chính của doanh nghiệp như thế nào.
 8. Đối tác chính: Những cộng đồng, hiệp hội, nhà cung cấp v.v…có thể trở thành đối tác chính cho một mô hình kinh doanh.
 9. Cơ cấu chi phí: Sẽ là sai lầm nếu doanh nghiệp không chỉ ra được mình đang tốn chi phí cho những hoạt động, mục tiêu đầu tư nào để cả mô hình vận hành được

Với ưu điểm tập trung, ngắn gọn, dễ kiểm soát và quản lý, BMC đã trở thành một công cụ mạnh mẽ giúp cho cả doanh nghiệp startup lẫn doanh nghiệp lâu năm hình thành những chiến lược thông minh, cụ thể và thành công.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Related Posts