All prizes are worth up to 30,000 USD, including cash, presents, training programs in Vietnam &
A 10-DAY TRIP TO SWITZERLAND
Qualifying round 12/04 – 05/06
Semi-final round 19/06 – 19/07
Final round 19/07 – 08/08

Tell me | About BHMS | Part 1 

[Vietnamese Caption Below]

Welcome to the “Tell me” column. In this column, we will present you with some amazing facts that you will wish to know about YHA ASEAN 2019. In this first article, let’s talk about the prizes you can get from Young Hotelier Awards ASEAN 2019 contest.

As you may have known, all prizes are worth up to 700 million VND, especially with a 10-day training course in Switzerland. If our participants are still wondering about the sponsor of that exclusive prize and what you will learn there, let’s find out with us!

__________

Business and Hospitality Management School – BHMS

A 10-day training course in Switzerland is one of the most valuable prizes you can get, sponsored by Business and Hotel Management School – Switzerland. BHMS, located in the heart of Luzern, is a member of the Bénédict Switzerland group of schools, founded in 1928 whose mission is to provide higher education for adults with a desire to succeed.

At Bénédict Zürich campus, about 8’000 students per year study languages, various ancillary health programs, information technology, security management, commerce apprenticeships, and business management programs leading to Swiss Federal qualifications. They offer craft, technical and management-based diplomas, a Bachelor of Arts degree, a Master of Arts degree and an MBA degree program.

At BHMS Luzern campus, about 1000 students per year have the opportunity to prepare for their future management roles in the hotel and hospitality industry. BHMS in collaboration with Robert Gordon University of Aberdeen, UK offers a Bachelor of Arts degree, an MBA/PGD diploma and an MBA degree.

__________

Let’s wait for the next article when you can have the chance to discover school campus, student life as well as programs, internships, and jobs!

♦ Check out this video right here to have a better insight into BHMS https://www.youtube.com/watch?v=3ILkCNWBByo


Chào mừng các bạn đã đến với chuyên mục “Tell me”. Ở chuyên mục này, chúng tôi sẽ giới thiệu với bạn những điều “siêu ngầu” bạn có thể chưa biết về YHA ASEAN 2019. Trước hết, chúng ta hãy cùng xem qua giải thưởng của cuộc thi Young Hotelier Awards ASEAN 2019 nhé!

Hẳn các bạn đã biết rằng tổng giá trị giải thưởng của cuộc thi Young Hotelier Awards năm nay sẽ lên đến 700 triệu đồng, đặc biệt với một khóa đào tạo ngắn hạn ở Thụy Sỹ cực kì hấp dẫn. Nếu các bạn tham gia đang thắc mắc rằng chuyến đào tạo ấy do ai tài trợ và bạn sẽ học được gì ở đó thì ngay bây giờ hãy cùng YHA tìm hiểu nhé!

__________

Trường Đại học Kinh doanh và Quản trị Khách sạn

Khóa đào tạo 10 ngày ở Thụy Sỹ này là một trong những giải thưởng giá trị nhất mà các bạn có thể nhận được, do trường Đại học Kinh doanh và Quản trị Khách sạn (Business and Hotel Management School) BHMS ở Thụy Sỹ tài trợ. Trường đại học BHMS nằm ở trung tâm thành phố Luzern – một nơi nổi tiếng với môi trường sống hoàn mỹ và chất lượng giao dục cao, xứng danh một Thụy Sĩ thu nhỏ. Ngôi trường này là một trong những trường Quản trị khách sản trực thuộc tập đoàn giáo dục Bénédict uy tín nhất Thụy Sỹ, được thành lập năm 1928 với nhiệm vụ cung cấp nền giáo dục đại học cho những sinh viên có tham vọng thành công.

Tại khuôn viên Bénédict Zurich, khoảng 8000 sinh viên mỗi năm sẽ học ngôn ngữ, nhiều chương trình phụ trợ y tế khác nhau, công nghệ thông tin, quản lý an ninh, kinh doanh tập sự và các chương trình quản lý kinh doanh do Liên Bang Thụy Sĩ cấp giấy chứng nhận. Họ cũng cấp chứng chỉ kĩ năng, kĩ thuật và quản lý, bằng Cử nhân, Thạc sĩ, và bằng Cử nhân Quản trị Kinh doanh (MBA).

Tại khuôn viên BHMS Luzern, khoảng 1000 sinh viên mỗi năm sẽ có cơ hội chuẩn bị cho vai trò quản lý tương lại tại lĩnh vực du lịch, nhà hàng, và khách sạn. BHMS hợp tác với trường đại học Robert Gordon của Aberdeen, Anh Quốc sẽ cấp bằng Cử nhân, bằng MBA/bằng cao học.

__________

Đón đọc kì tiếp theo của Tell Me để có cơ hội tìm hiểu về khuôn viên trường, cuộc sống sinh viên nơi đây cũng như cơ hội nghệ nghiệp và các khóa học nhé!

♦ Hãy xem video này để có một góc nhìn khác về BHMS: https://www.youtube.com/watch?v=3ILkCNWBByo

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *