All prizes are worth up to 30,000 USD, including cash, presents, training programs in Vietnam &
A 10-DAY TRIP TO SWITZERLAND
Qualifying round 12/04 – 05/06
Semi-final round 19/06 – 19/07
Final round 19/07 – 08/08

Why Aren’t High-Potential Programs Working? | About HTS

[Vietnamese Below]

When it comes to starting up a business, there is a high-priority issue that always needs to be addressed first, human resources (HR). You bear in mind a brilliant idea, you’ve managed to build a high-potential program, yet your program isn’t working as you have expected it to be. Why? During the process of figuring out underlying problems, we will introduce you another sponsor of YHA ASEAN 2019 contest, Hospitality & Tourism Solutions – HTS with its role in consulting this matter.

“Why aren’t high-potential programs working?”

Lack of leadership in an organization is not a newly-raised matter. In fact, organizations themselves are aware of it, which is why over the past several years, they’ve paid so much attention on identifying and accelerating leadership potential. Although much effort has been made to improve the situation and consequently have resulted in the launch of high-potential (HiPo) programs, the results are not as stellar as they have expected them to be. Yes, high-potential programs deliver results when done well and done correctly. However, according to Mark Busine in an article written in DDI Blog,  while 65 percent of companies have high-potential programs, 68 percent say they’re not very effective. And 95 percent fail to follow-through on high-potential development plans. There are many reasons for that, here, we will give you 5 problems that organizations may encounter.

#1 Lack of management buy-in

For a HiPo program to be successful, participants need to feel that they have management who are supportive of their inclusion. Without this, they can start to feel disengaged and de-motivated.

#2 Wrong employees chosen for the program

The success of your HiPo program is dependent on the correct selection of employees

#3 Lack of clarity from the employee as to why they have been selected for the program.

Both HR and the respective line manager should be talking with the participant and explaining why they have been selected, and confirm their desired participation.

#4 Lack of clear objectives and overall goals for the program

Agree up front what the company is aiming to achieve by running the program. Otherwise, after taking some useful workshops, the participants will return to their jobs and perform the same as before.

#5 Lack of ongoing communication between employer and training company throughout the program   

HiPo programs can be complex and daunting for both the employer and the training company. Therefore, the training company needs to treat their client as if they’re in a relationship with them. Communication shouldn’t be restricted to solely during workshops or coaching sessions. They should be providing regular feedback to HR.

As you can see, high-potential employees are critical to your organization’s current and future success. If you are unable to manage them well, you won’t be able to power your organization and ensure its continued growth. HTS, in this matter, is a perfect choice for consultancy. HTS Group provides all-inclusive solutions for businesses operating in the Tourism and Hospitality industry with professional services: Mystery Guest, Branding, Human Resource Consulting & Training, Recruitment, and Hotel Management Consulting.

Their consultants, locals, and foreigners, with professional knowledge and market comprehension, ensure to maximize the profitability and investment efficiency for clients. they create tremendous values by creating an impact in cognitive performance as well as helping increase work efficiency of human resources and sustainable development of the business through a complete process from training needs assessment, training program design, training, support, and performance measurement.

Source: Asian Professional Speakers Singapore


“Vì sao các chương trình giàu tiềm năng phát triển lại không hiệu quả?”

Khi nói đến khởi nghiệp, một vấn đề muôn thuở được nhắc đến đó chính là nhân sự. Bạn có ý tưởng, bạn xây dựng được một chương trình giàu tiềm năng phát triển, nhưng hiệu quả lại không mong muốn. Vậy vấn đề nằm ở chỗ nào? Qua quá trình tìm hiểu nguyên nhân, chúng tôi sẽ giới thiệu với bạn một nhà tài trợ mới sẽ cùng đồng hành với cuộc thi YHA ASEAN năm nay, đó là Hospitality & Tourism Solutions – HTS, và giới thiệu vai trò của nhà tài trợ này trong vấn đề nhân sự nhé.

Một tổ chức không quản lý chặt chẽ và kiểm soát hữu hiệu được nhân sự nội bộ không phải là vấn đề mới đây. Trên thực tế, các tổ chức ai cũng tỏ tường việc này, vì vậy nhiều năm qua, họ đã tập trung rất nhiều nguồn lực vào việc xác định và thúc đẩy tiềm năng của người lãnh đạo. Thế nhưng, dẫu họ có bỏ sức cải thiện tình hình đến mấy, kết quả không khả quan như họ tưởng tượng. Đúng là các chương trình này chỉ đem đến kết quả khi được thực hiện tốt và chính xác. Tuy nhiên, theo như Mark Business trong một bài viết trên DDI Blog, trong 65% các công ty có các chương trình giàu tiềm năng phát triển, 68% nói rằng chúng không hiệu quả. Và 95% không thể bám sát theo kế hoạch phát triển tiềm năng của họ. Có nhiều lí do để giải thích cho vấn đề này, ở đây, chúng tôi sẽ đề cập tới 5 vấn đề mà các tổ chức có thể gặp.

Vấn đề #1 Thiếu sự quản lí mua trữ

Để một chương trình giàu tiềm năng thành công, người tham gia cần cảm thấy người quản lí ủng hộ sự đóng góp của họ. Nếu không, họ có thể bắt đầu mất đi nhiệt huyết và động lực.

Vấn đề #2 Chọn sai nhân viên cho chương trình

Thành công của một chương trình thế này phụ thuộc rất nhiều vào việc chọn “đúng người đúng việc”.

Vấn đề #3 Nhân viên không rõ ràng vì sao họ được chọn cho chương trình.

Cả bên nhân sự và quản lí nên giải thích lí do người tham gia được chọn, và xác nhận độ gắn kết mong muốn của họ với chương trình.

Vấn đề #4 Chương trình không có mục tiêu và mục đích rõ ràng

Chỉ ra rõ mục tiêu công ty muốn đạt được khi chạy chương trình. Nếu không, sau khi đi được vài workshop hữu ích, người tham gia lại quay trở về công việc của mình và hiệu quả làm việc lại chẳng khác trước là bao.

Vấn đề #5 Thiếu sự giao tiếp liên tục giữa quản lí và công ty đào tạo trong suốt chương trình

Các chương trình tiềm năng có thể phức tạp và khó khăn cho cả hai bên. Vì thế, công ty đào tạo cần đối xử với khách hàng như thể hai bên có mối quan hệ khăng khít. Mối quan hệ của họ không nên bị giới hạn trong những buổi workshop hay huấn luyện. Họ cũng nên thường xuyên gửi phản hồi về bộ phận nhân sự.

Bạn có thể thấy, một tổ chức muốn thành công hay không phụ thuộc rất nhiều vào nhân sự. Nếu như không quản lí tốt nhân sự, dù chương trình có giàu tiềm năng phát triển thế nào cũng không dễ dàng đạt được thành công. Vì vậy, có đôi khi bạn nên cần sự giúp đỡ từ bên ngoài, và nếu bạn cần một đối tác để làm việc đó, HTS Group là một sự lựa chọn tốt. HTS Group cung cấp giải pháp cho các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực Du lịch, Nhà hàng và Khách sạn với những dịch vụ chuyên nghiệp như: vị khách bí mật (Mystery Guest), xây dựng thương hiệu (Branding), Tư vấn & Đào tạo Nhân sự, Tuyển dụng, và Tư vấn Quản lý Khách sạn.

Cố vấn của HTS, từ trong nước và quốc tế, có kiến thức chuyên môn và khả năng nắm bắt thị trường tốt nhằm đảm bảo tối ưu lợi nhuận và hiệu quả đầu tư cho khách hàng. Họ tạo ra giá trị lớn bằng cách tạo ảnh hưởng trong hiệu quả thực tế cũng như giúp tăng cao hiệu quả làm việc của ban nhân sự và sự phát triển bền vững của doanh nghiệp, qua một quá trình đào tạo hoàn chỉnh gồm đánh giá, thiết kế chương trình đào tạo, hỗ trợ, và đo lường hiệu quả làm việc.

Nguồn: Asian Professional Speakers Singapore

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Related Posts